POVRAT I ZAMJENA PROIZVODA

1 Povrat

1.1
Tvrtka zadržava pravo provjere svih povrata na pojedinačnoj bazi. Povrat može uzrokovati usklađenje ili poništenje promidžbenih aktivnosti, provizija ili bonusa i utjecati na partnera Raina koji je izvršio povrat, kao i partnere Raina na višim razinama koji su dobili kompenzaciju za tu kupnju.

1.2
Ako partner Raina ili kupac nisu u potpunosti zadovoljni početnom narudžbom proizvoda, oni mogu poslati neupotrijebljeni dio početne narudžbe proizvoda tvrtki u roku od trideset (30) dana od prvotnog datuma kupnje i tvrtka će refundirati 100% kupoprodajne cijene (dostava se ne vraća). Povrat početne narudžbe proizvoda nakon trideset (30) dana refundira se u skladu s podstavkom 1.3. Početna narudžba proizvoda je prva narudžba jednog komada Proizvoda (npr. kutije ili bočice) od strane partnera ili kupca, ponuđenog od strane tvrtke.

1.3
Tvrtka će refundirati 90% kupoprodajne cijene, umanjene za troškove otpreme i rukovanja, za sve kupljene Proizvode osim početne narudžbe proizvoda.

1.4
Ne dovodeći u pitanje nijednu ovdje navedenu odredbu kojom se utvrđuje suprotno, tvrtka će refundirati 90% kupoprodajne cijene za sve Proizvode u utrživom stanju (prema definiciji u podstavku 7.1.6) i prodajne alate (osim usluga pretplate, osim ako je to obveza temeljem propisa) vraćene u roku od četrnaest (14) dana nakon datuma kupnje, po otkazivanju Ugovora o distribuciji ili Ugovora s kupcem.

1.5

Postupci povrata

  1. Partner Raina ili kupac koji je kupio Proizvod izravno od Tvrtke mora vratiti proizvod. Tvrtka ne daje povrat za proizvode ni prodajne alate kupljene od drugog partnera Raina.
  2. Vraćeni proizvod mora biti u originalnoj ambalaži.
  3. Tvrtka ne refundira ni troškove prve ni povratne otpreme za vraćene Proizvode.
  4. Osim početnih narudžbi proizvoda, povrat se mora zatražiti u roku od devedeset (30) dana od datuma kupnje.
  5. Povrat mora imati broj odobrenja povrata (RMA). Za dobivanje tog broja obratite se korisničkoj službi tvrtke na 1-855-724-6606.
  6. Osim prvih narudžbi proizvoda, Proizvod se mora vratiti u utrživom stanju, definiranom u podstavku 1.6.
  7. Proizvod vratite sustavom sljedive dostave (npr. UPS). Strana koja vrši povrat Proizvoda odgovorna je za praćenje pošiljke. Tvrtka ne odgovara za izgubljene ili oštećene Proizvode tijekom otpreme.

1.6
Definicija utrživosti. Proizvodi i prodajni alati smatraju se “utrživima” ako su ispunjeni svi sljedeći elementi: 1) neotvoreni su; 2) ambalaža i oznake nisu izmijenjeni ni oštećeni; 3) u takvom su stanju da je komercijalno razumna praksa u ovoj djelatnosti prodati robu po punoj cijeni i 4) vraćeni su tvrtki unutar 90 dana od datuma kupnje. Svaka roba koja je u trenutku prodaje jasno označena kao nepovratna ili kao roba koja se više ne proizvodi ili kao sezonski artikli neće se moći vratiti.

2.
Usluge pretplate. Usluge pretplate fakturiraju se na mjesečnoj ili godišnjoj osnovi i mogu se otkazati u svakom trenutku, osim ako je uvjetima pretplate utvrđeno drukčije. Osim ako je drukčije utvrđeno uvjetima pretplate, usluge pretplate ne ispunjavaju uvjete za povrat.

3.
Zamjena. Tvrtka će osigurati zamjenu za svaki Proizvod koji je manjkav, nepravilno poslan ili oštećen u isporuci, ako je kupljen izravno od tvrtke i ako je zahtjev za zamjenu dostavljen Tvrtki unutar trideset (30) dana od kupnje. Ako zamjena nije moguća, tvrtka može a) izdati obavijest o odobrenju za iznos zamjene ili b) refundirati punu kupoprodajnu cijenu.