Uvjeti korištenja | Rain

1. Pristanak:

MOLIMO VAS DA PAŽLJIVO PROČITATE OVE UVJETE PRIJE KORIŠTENJA OVE INTERNETSKE STRANICE. KORIŠTENJEM OVE INTERNETSKE STRANICE PRISTAJETE NA OVE UVJETE KORIŠTENJA. AKO NE PRIHVATITE OVE UVJETE KORIŠTENJA, NEMOJTE KORISTITI OVU INTERNETSKU STRANICU.

Potvrđujete da se ovi Uvjeti korištenja temelje na razumnim i valjanim osnovama, čiji primitak i dostatnost ovime potvrđujete. Ne ograničavajući općenitost gore navedenoga, potvrđujete da te osnove uključuju vaše korištenje ove internetske stranice i primitak podataka, materijala i informacija dostupnih na ovoj internetskoj stranici ili preko nje, mogućnost naše upotrebe ili prikaza vaših Predanih materijala (definiranih u donjem članku 9.) i mogućnost oglašavanja i promidžbe iz naše upotrebe ili prikaza vaših Predanih materijala.

2. Dodatni uvjeti:

Napominjemo da se na neke usluge ponuđene na ovoj internetskoj stranici, poput usluga na bazi pretplate, kupnje proizvoda, pravila za pojedine nagradne igre ili druge značajke ili aktivnosti primjenjuju posebni uvjeti. Ti uvjeti objavljeni su u svezi s pojedinom uslugom. Svi takvi uvjeti primjenjuju se u dodatku ovim Uvjetima korištenja i, u slučaju sukoba, mjerodavni su u odnosu na ove Uvjete korištenja.

3. Izmjene:

Pridržavamo pravo izmjene ili drugog načina obnove ovih Uvjeta korištenja u svakom trenutku, a vi ste suglasni da ćete biti obvezani tim preinakama, obnovama i revizijama. Ovu stranicu morate s vremena na vrijeme posjetiti i provjeriti važeće uvjete. Možemo promijeniti stranicu ili brisati njezin sadržaj (definiran u donjem članku 4.) ili značajke internetske stranice u bilo kojem trenutku, na bilo koji način, iz bilo kojeg razloga ili bez ikakvog razloga, po našoj slobodnoj odluci.

4. Copyright:

Sve informacije, materijali, funkcije i drugi sadržaj (uključujući Predane materijale definirane u donjem članku 9) naveden na ovoj internetskoj stranici (u daljnjem tekstu skupno. “Sadržaj”), poput teksta, grafičkih elemenata, slika, itd. je u našem vlasništvu ili vlasništvu naših davatelja licence i zaštićen je američkim i međunarodnim propisima o zaštiti autorskih prava. Prikupljanje, raspored i skup sveukupnog sadržaja na ovoj internetskoj stranici u našem su isključivom vlasništvu i zaštićeni su američkim i međunarodnim propisima o zaštiti autorskih prava. Osim ako je drukčije navedeno u ovom tekstu ili u našem izričitom ovlaštenju, nikakav se materijal s ove internetske stranice ne smije kopirati, reproducirati, ponovno objavljivati, postavljati na internet, elektronički objavljivati, prenositi ni distribuirati na bilo koji način. Svaka neovlaštena upotreba bilo kojeg materijala sadržanog na ovoj internetskoj stranici strogo je zabranjena.

5. Zaštitni znakovi:

Osim ako se navede drukčije, zaštitni znakovi, znakovi usluga, oprema, trgovačka imena i logotipi (u daljnjem tekstu: “Zaštitni znakovi) koji se koriste i prikazuju na ovoj internetskoj stranici su naši registrirani i neregistrirani zaštitni znakovi i zaštitni znakovi naših davatelja licence. Ništa na ovoj internetskoj stranici ne smije se tumačiti kao implicitno, prešutno ni drugo davanje licence ili prava korištenja bilo kojeg zaštitnog znaka prikazanog na ovoj internetskoj stranici. Naši zaštitni znakovi i zaštitni znakovi naših davatelja licence ne smiju se upotrebljavati u svezi ni s jednim proizvodom ili uslugom koji nisu naši, ni na koji način kojim bi se mogla uzrokovati zabuna među kupcima ili na bilo koji način koji nam umanjuje ugled ili nas diskreditira.

6. Korištenje internetske stranice i sadržaja:

Dajemo vam ograničenu licencu za pristup internetskoj stranici i njezinu sadržaju te njihovo korištenje za osobne svrhe, uz podlijeganje ovim Uvjetima korištenja. Ni ova stranica ni ijedan njezin dio ili sadržaj ne smiju se reproducirati, umnožavati, kopirati, prodavati, dalje prodavati ni na drugi način eksploatirati za bilo koju komercijalnu svrhu koju nismo izričito odobrili pisanim putem, osim ako je internetska stranica konfigurirana kako bi se mogao preuzeti određeni sadržaj, možete preuzeti jedan primjerak tog sadržaja na jedno računalo isključivo za vašu osobnu, nekomercijalnu kućnu upotrebu, pod uvjetom da: (a) ne mijenjate nikakve napomene o autorskim pravima i drugim pravima, (b) da ne vršite nikakve preinake sadržaja i (c) ne upotrebljavate sadržaj na način kojim se ukazuje na povezanost s bilo kojim od naših proizvoda, usluga ili trgovačkih marki. Pridržavamo pravo odbijanja usluga i/ili otkazivanja narudžbi po našoj slobodnoj odluci, ako smatramo da se korisničkim ponašanjem krše važeći propisi ili da je štetno za naše interese.

U slučaju da nudimo preuzimanje softvera s ove internetske stranice i ako ga vi preuzmete, prava korištenja tog softvera, uključujući sve datoteke, slike sadržane u softveru ili generirane njime, kao i podaci koji ga prate (skupno “Softver”) dajemo vam mi ili treća strana – davatelj licence isključivo za vašu osobnu nekomercijalnu kućnu upotrebu. Ne prenosimo vam pravo vlasništva nad softverom. Softver ne smijete distribuirati ni eskploatirati na drugi način, kao ni dekompilirati ga, vršiti reverzni inženjering, rastavljati ni na drugi način ga reducirati na oblik čitljiv za ljude.

7. Poveznice:

Na ovoj stranici moguće su poveznice s internetskim stranicama trećih strana. Ako ih ima, daju vam se isključivo kao pogodnost. Ako ih upotrebljavate, napustit ćete ovu internetsku stranicu. Nismo provjeravali sve internetske stranice tih trećih strana (ili nijednu od njih), ne kontroliramo ih i ne odgovaramo ni za jednu od njih niti za njihov sadržaj. Ne potvrđujemo te internetske stranice ni ikakve informacije ili materijale koji se na njima nalaze i ne dajemo nikakve izjave o tome, što se odnosi i na sve posljedice njihove upotrebe. Ako pristupite bilo kojim internetskim stranicama trećih strana preko poveznica s ove internetske stranice, to činite na vlastiti rizik.

Nikakve hiperveze na ovu internetsku stranicu nisu dopuštene bez našeg prethodnog pisanog pristanka. Ako želite ovu internetsku stranicu povezati s vašom, predajte nam vaš zahtjev za vezu na ovu internetsku stranicu telefaksom na broj (855) 724-6606 ili elektroničkom poštom na adresu support@rainintl.com. Ako ne dobijete naš izričiti pisani pristanak, vaš zahtjev za vezu s ovom internetskom stranicom smatra se odbijenim. Osim ako pisanim putem odobri ovlaštena osoba za zastupanje Rain Internationala, internetska stranica koja se poveže s ovom internetskom stranicom:

 • Ne smije implicitno ukazivati, izravno ili neizravno, da Rain International potvrđuje njihove proizvode;

 • Ne smije upotrebljavati nijedan od naših zaštićenih znakova ni zaštićenih znakova naših davatelja licence;

 • Ne smije sadržavati sadržaj ni materijal koji bi se mogao tumačiti kao uvredljiv, kontroverzan ili neukusan i sadržavat će samo sadržaj primjeren za sve dobne skupine;

 • Ne smije omalovažavati nas ni naše proizvode ni na koji način, kao ni na druge načine negativno utjecati na našu reputaciju i goodwill ili im štetiti;

 •  Ne smije iznositi lažne ni obmanjujuće informacije o nama ili prilikama koje daje Rain International;

 • Ne smije se lažno predstavljati da je u ikakvom odnosu s nama;

 • Ne smije ni na koji način replicirati nikakav sadržaj ove internetske stranice i

 • Ne smije oko materijala na internetskoj stranici kreirati pretraživačko ni granično okruženje.

 

8. Tvrdnja o kršenju autorskih prava:

Poštujemo prava intelektualnog vlasništva drugih. Ako smatrate da je vaše autorsko djelo kopirano na bilo koji način koji predstavlja kršenje autorskog prava ili ako je došlo do drugog kršenja prava intelektualnog vlasništva, dostavite našem zastupniku za autorska prava informacije navedene u nastavku. Napominjemo da ovaj postupak služi isključivo kako bismo bili obaviješteni o nastupu kršenja vašeg autorskog prava. Za stupanje preinake na snagu, mora se objaviti pisanim putem sa sljedećim tekstom:

 • Fizički ili elektronički potpis osobe ovlaštene za nastupanje u ime vlasnika autorskog prava;

 • Opis rada zaštićenog autorskim pravom za koji tvrdite da je prekršeno;

 • Opis mjesta na internetskoj stranici na kojem se nalazi materijal za koji tvrdite da se njime krše autorska prava;

 • Vaša fizička adresa, broj telefona i adresa elektroničke pošte;

 •  Vaša izjava da u dobroj vjeri smatrate da spornu upotrebu nije odobrio vlasnik autorskog prava, njegov zastupnik, ili nije odobrena propisima i

 • Vaša izjava, dana pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, da su gornje informacije istinite i da ste vi vlasnik autorskih prava ili da ste ovlašteni nastupati za račun vlasnika autorskih prava.

Možemo vam dostaviti obavijest da smo uklonili određeni materijal ili mu onemogućili pristup putem opće obavijesti na internetskoj stranici, elektroničkom poštom na korisničku e-adresu koju imamo u našoj evidenciji, ili pisanom objavom prvoklasnom poštom na vašu fizičku adresu koju imamo u našoj evidenciji. Ako dobijete takvu obavijest, možete poslati povratnu obavijest našem zastupniku za autorska prava, koja mora sadržavati niže navedene informacije. Da bi vrijedila, povratna obavijest s vaše strane mora biti u pisanom obliku i sadržavati sljedeće:

 • Vaš fizički ili elektronički potpis;

 • Oznaka materijala koji je uklonjen ili kojem je onemogućen pristup, kao i lokacija na kojoj se materijal nalazio prije nego je uklonjen ili mu je onemogućen pristup;

 • Vaša izjava, dana pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, da u dobroj vjeri smatrate da je materijal uklonjen ili mu je pristup onemogućen usljed greške ili netočne oznake materijala koji treba ukloniti ili onemogućiti i

 • Vaše ime i prezime, fizička adresa i telefonski broj, kao i izjava da pristajete na nadležnost saveznog suda kao nadležnog suda za mjesto u kojem se nalazi vaša fizička adresa ili, ako je vaša fizička adresa izvan Sjedinjenih Američkih Država, za bilo koji sudski okrug u kojem se nalazi Rain International, kao i da ćete primiti sudsku dokumentaciju od osobe koja dostavi obavijest o materijalu kojim se navodno krše prava ili zastupnika te osobe.

Našem zastupniku za autorska prava kojem se prijavljuju tvrdnje o kršenju autorskih prava na ovoj internetskoj stranici možete se obratiti kako slijedi:

 • Poštom:

  Rain International
  n/r. zastupnik za zaštitu autorskih prava
  1220 N. Main St. #11
  Springville, UT 84663

 •  E-poštom: support@rainintl.com

 • Telefonom: (855) 724-6606

 • Telefaksom: (855) 265-7859

 

9. Predani materijali:

U smislu ovih Uvjeta korištenja, izraz “Predani materijal” znači tekst, poruke, ideje, koncepte, prijedloge, vizualne materijale, fotografije, crteže, video materijale, audiovizualna djela, vaše ime i prezime i/ili imena i prezimena drugih osoba, kao i izgled, glas, korisnička imena, profile, postupke, pojave, radnje i/ili druge biografske informacije ili materijale i/ili druge slične materijale koje predajete, objavljujete, postavljate, ugrađujete, prikazujete, priopćavate ili na drugi način distribuirate na ovoj internetskoj stranici ili preko nje.

Uvijek nam je zadovoljstvo primati vaše komentare, prijedloge i Predane materijale o ovoj internetskoj stranici, našim proizvodima i uslugama i našim prilikama. Ako nam prenosite, objavljujete ili postavljate bilo kakve Predane materijale na ovu stranicu ili preko nje, dajete nama i našim povezanim osobama neekskluzivno, besplatno, trajno i neopozivo pravo upotrebe, reproduciranja, preinake, prilagodbe, objavljivanja, prijevoda, distribuiranja i uključivanja tih Predanih materijala i u njima navedenih imena i prezimena u cijelom svijetu u svim medijima za sve komercijalne i nekomercijalne svrhe.

Ovim Predanim materijalom izjavljujete i jamčite da je Predani materijal i njegova objava s vaše strane u skladu s Pravilima ponašanja iz članka 12. u nastavku i svim drugim odredbama ovih Uvjeta korištenja i da imate u vlasništvu odnosno posjedu sva potrebna prava, licence, suglasnosti i dopuštenja, kao i da nema potrebe za bilo kakvim dopuštenjem nijedne druge fizičke ni pravne osobe ni plaćanjem tim osobama, za upotrebu ni za ovlaštenje nas za upotrebu ovog Predanog materijala na sve načine razmatrane ovim Uvjetima korištenja. Suglasni ste da nećete objavljivati na ovoj internetskoj stranici niti na nju ili s nje prenositi nikakve nepropisne, prijeteće, klevetničke, uvredljive, opscene, skandalozne, sramotne, pornografske ni profane materijale, kao ni bilo koje druge materijale koji bi mogli uzrokovati građansku ili kaznenu odgovornost temeljem propisa. Vidjeti članak 12. u nastavku.

10. Računi:

Neke usluge na ovoj internetskoj stranici dopuštaju ili traže od vas kreiranje računa za sudjelovanje ili ostvarenje dodatnih prednosti. Suglasni ste dostaviti, održavati i obnavljati istinite, točne, aktualne i potpune informacije o sebi, prema uputama naših registracijskih procesa. Ne smijete se izdavati za drugu fizičku ni pravnu osobu niti lažno predstavljati svoj identitet ii povezanost s bilo kojom fizičkom ni pravnom osobom, uključujući upotrebu tuđeg korisničkog imena, lozinke ili drugih informacija o tuđem računu, kao ni ime i prezime, izgled, glas, sliku ili fotografiju druge osobe. Pored toga, suglasni ste da ćete nas odmah obavijestiti o svakoj neovlaštenoj upotrebi vašeg korisničkog imena, lozinke, drugih informacija o vašem računu, ili bilo kojem drugom kršenju sigurnosti za koje saznate, a koje uključuje ovu internetsku stranicu ili se na nju odnosi.

Možemo obustaviti ili ukinuti vaš račun i vašu mogućnost korištenja internetske stranice ili bilo kojeg njezina dijela u slučaju nepridržavanja ovih Uvjeta korištenja ili bilo kojih posebnih stavki vezanih uz pojedinu uslugu, u slučaju kršenja autorskih prava ili iz bilo kojeg drugog razloga.

11. Javni forumi i komunikacija:

“Javni forum” znači područje ili značajku ponuđene kao dio ove internetske stranice koji nude priliku korisnicima za distribuciju Predanih materijala na pregled od strane jednog ili više korisnika internetske stranice, uključujući, ali ne ograničavajući se na područje za chat, ploču za poruke, instant poruke, mobilne poruke, okružje za društvene mreže, profilnu stranicu, konverzacijsku stranicu, blog ili funkciju elektroničke pošte.

Potvrđujete da su javni forumi i tamo ponuđene značajke namijenjeni javnosti i da nisu privatna komunikacija, kao i da nemate nikakva očekivanja glede zaštite privatnosti u svezi s bilo kojim Predanim materijalom objavljenom na javnom forumu. Ne možemo jamčiti sigurnost nikakvih informacija koje objavite preko bilo kojih od tih medija; sve takve objave iznosite na vlastiti rizik.

Vi snosite odgovornost i nastavljate snositi odgovornost za Predane materijale koje distribuirate na ovu internetsku stranicu ili preko nje pod vašim korisničkim imenom ili na drugi način u bilo kojem javnom forumu i za posljedice njihova podnošenja i objave. Nismo dužni pratiti nijedan javni forum.

Morate biti skeptični u svezi s informacijama koje dostavljaju drugi i potvrđujete da je upotreba svakog Predanog materijala objavljenog na bilo kojem javnom forumu na vaš osobni rizik. Mi ne odgovaramo za mišljenja, savjete ni preporuke koje objavljuju ili šalju korisnici bilo kojeg javnog foruma i ne potvrđujemo ih, a posebno se odričemo svake odgovornosti u svezi s tim.

Nemamo prema vama nikakve obveze i stoga možemo odbiti objaviti, dostaviti, ukloniti, izmijeniti ili na drugi način upotrijebiti bilo koji od Predanih materijala koje stavite na ovu internetsku stranicu ili poduzeti bilo koju drugu radnju u svezi s njima.

12. Pravila ponašanja:

Sljedeća Pravila ponašanja odnose se na ovu internetsku stranicu. Korištenjem ove internetske stranice, suglasni ste da nećete postavljati, objavljivati ni na drugi način distribuirati na internetsku stranicu nijedan Predani materijal koji:

 • radi se o klevetničkom, uvredljivom, uznemirujućem, prijetećem sadržaju ili ugrožavanju prava druge osobe na privatnost; (b) radi se o govoru netrpeljivosti, govoru mržnje, rasno uvredljivom govoru ili uvredljivom po drugoj osnovi; (c) radi se o nasilnom, vulgarnom, opscenom, pornografskom ili po drugoj osnovi seksualno eksplicitnom sadržaju ili (d) na drugi način šteti ili bi se u razumnim okvirima moglo očekivati da šteti bilo kojoj fizičkoj ili pravnoj osobi;

 •  je nelegalan ili potiče ili zagovara nelegalnu aktivnost ili raspravu o nelegalnim aktivnostima s namjerom njihova počinjenja, uključujući Predani materijal koji predstavlja uključenost u dječju pornografiju, uhođenje, seksualno uznemiravanje, prijevaru, trgovinu opscenim ili ukradenim materijalom, trgovinu drogom i/ili zloporabu droga, uznemiravanje, krađu ili urotu za počinjenje bilo kakvog kaznenog djela ili pokušaj bilo čega od navedenoga;

 • krši ili ugrožava pravo treće strane uključujući: (a) autorsko pravo, patent, zaštitni znak, poslovnu tajnu ili druga zaštićena ili ugovorna prava; (b) pravo privatnosti (posebno ne smijete distribuirati bilo kakve osobne informacije druge osobe bez njezina izričita dopuštenja) ili javnosti ili (c) bilo kakvu obvezu čuvanja povjerljivosti;

 • komercijalan je, vezan uz posao, oglašava ili nudi prodaju bilo kojih proizvoda, usluga ili drugog (za dobit ili neprofitno) ili traži nešto od drugih (uključujući traženje doprinosa ili donacija);

 • sadrži virus ili drugu štetnu komponentu, ili na drugi način neovlašteno pristupa, ugrožava ili oštećuje internetsku stranicu ili bilo koju s njom povezanu mrežu ili na drugi način ometa upotrebu ili korištenje internetske stranice od strane bilo koje fizičke ili pravne osobe.

 •  (a) ne odnosi se na određeni predmet ili temu pojedinog javnog foruma; (b) krši bilo koja određena ograničenja koja se odnose na javni forum, uključujući dobna ograničenja i procedure ili (c) radi se o antisocijalnom, štetnom ili destruktivnom sadržaju, uključujući “flaming”, “spamming”, “flooding”, “trolling” i “griefing” prema uobičajenom shvaćanju i korištenju tih izraza na internetu.

Ne možemo jamčiti i ne jamčimo da se drugi korisnici pridržavaju ili da će se pridržavati gornjih Pravila ponašanja ili drugih odredaba ovih Uvjeta korištenja i, među nama, ovime preuzimate sav rizik od štete ili povrede iz njihova nepridržavanja.

13. Uklanjanje Predanih materijala:

Pridržavamo pravo, ali odričemo svaku obvezu ili odgovornost, za sljedeće: (a) odbiti objaviti, komunicirati ili ukloniti bilo koji Predani materijal s internetske stranice ako se njime krše Uvjeti korištenja i (b) identificirati svakog korisnika prema trećim stranama i/ili objaviti trećim stranama svaki Predani materijal ili osobne identifikacijske informacije ako u dobroj vjeri smatramo da će ta identifikacija ili objava (i) olakšati pridržavanje propisa uključujući, na primjer, pridržavanje sudskog naloga ili poziva ili (ii) pomoći u provedbi ovih Uvjeta korištenja i/ili zaštititi sigurnost bilo koje osobe ili imovine, uključujući i ovu internetsku stranicu. Pored toga, pridržavamo sva prava uklanjanja Predanih materijala u svakom trenutku iz bilo kojeg razloga ili bez ikakva razloga.

14. Svijet:

Ova internetska stranica namijenjena je za pregled i upotrebu u Sjedinjenim Američkim Državama. Ako se ova internetska stranica pregledava u inozemstvu, odgovorni ste za pridržavanje važećih lokalnih propisa. Naše proizvode i usluge ne namjeravamo isporučivati izvan Sjedinjenih Američkih Država.

15. Privatnost:

Rain International poštuje vašu privatnost i privatnost drugih posjetitelja ove internetske stranice. Ako želite saznati više o našoj praksi i politici zaštite privatnosti, pročitajte našu Politiku zaštite privatnosti.

16. Djeca:

Tvrtka Rain International obvezala se zaštititi sigurnost djece. Osobe mlađe od 18 godina ne smiju se upisivati kao distributeri Rain Internationala ni kao njegovi kupci. Djeca ispod 13 godina starosti ne smiju kupovati proizvode ni na jednoj od naših internetskih stranica. Rain International ne traži niti svjesno prikuplja osobne identifikacijske podatke djece mlađe od 13 godina.

17. Odricanje od jamstava:

Sav sadržaj uključen u ovu internetsku stranicu ili dostupan preko nje (u daljnjem tekstu: “sadržaj”) navodi se “u viđenom stanju” i “u dostupnom stanju” i bez ikakvih jamstava. u najvećoj mogućoj mjeri dopuštenoj temeljem važećih propisa, odričemo se svih jamstava, izričitih i implicitnih, uključujući, ali ne ograničavajući se na, implicitna jamstva ili jamstva utrživosti, primjerenosti za određenu namjenu, točnosti, potpunosti, dostupnosti, sigurnosti, kompatibilnosti i nepostojanja kršenja. ne jamčimo da je sadržaj točan, bez greške, pouzdan ili ispravan, da će ova internetska stranica biti dostupna u određenom trenutku ili na određenom mjestu, da će se bilo kakve manjkavosti ili greške ispraviti ili da internetska stranica ili poslužitelji koji čine taj sadržaj dostupnim ne sadrže nikakve viruse ili druge štetne komponente. ova internetska stranica može sadržavati tehničke netočnosti ili tipografske greške. vi preuzimate cjelokupan trošak svih potrebnih servisa, popravaka ili korekcija. ne jamčimo niti dajemo ikakve izjave o upotrebi ili rezultatima upotrebe bilo kojeg sadržaja. ovime se neopozivo odričete bilo kakvog potraživanja prema nama u pogledu sadržaja i svakog sadržaja koji dajete internetskim stranicama trećih strana (uključujući informacije o kreditnim karticama i druge osobne informacije). mi možemo poboljšavati ili mijenjati proizvode i usluge opisane na ovoj internetskoj stranici u svakom trenutku bez najave. ne preuzimamo nikakvu odgovornost za bilo kakve greške ili propuste na ovoj internetskoj stranici i odričemo se svake odgovornosti za njih, a isto se odnosi i na sve druge dokumente navedene na ovoj stranici ili povezane s njom. u nekim državama nije dopušteno isključenje implicitnih jamstava, pa je moguće da se gornje ne odnosi na vas.

Sadržaj ove internetske stranice nije namijenjen predstavljati i ne predstavlja pravni, stručni, medicinski ili zdravstveni savjet ni dijagnozu, nije mu namjena biti zamjena za takav savjet i ne smije se upotrebljavati za te svrhe. Uvijek zatražite savjet liječnika u svezi sa svim pitanjima koja imate glede zdravstvenog stanja. Ne smijete postupati niti suzdržati se od određenog postupanja na temelju bilo kojeg sadržaja uključenog u ovu internetsku stranicu ili dostupnog preko nje bez traženja odgovarajućeg pravnog, medicinskog ili drugog stručnog savjeta. Ako se pouzdate u bilo koje informacije koje se pojavljuju na ovoj internetskoj stranici, to činite isključivo na vlastiti rizik.

Ova internetska stranica može sadržavati mišljenja i gledišta drugih korisnika. Uzevši interaktivnu narav ove internetske stranice, ne možemo potvrditi, jamčiti niti biti odgovorni za točnost, učinkovitost ili istinitost bilo kojeg sadržaja koji generiraju drugi korisnici.

18. Ograničenje odgovornosti:

Ni u kojim okolnostima, uključujući nemar, ni mi, ni naši davatelji licence ni korisnici licence, kao ni itko od njihovih prodavatelja, distributera, pružatelja usluga ni dobavljača, ne odgovaramo vama ni ijednoj drugoj fizičkoj ni pravnoj osobi ni za kakve izravne, neizravne, slučajne, posebne ni posljedične štete, uključujući izgubljenu dobit, ozljedu (uključujući smrt) i imovinsku štetu bilo koje naravi, koje nastupe iz (a) upotrebe ili nemogućnosti upotrebe ove internetske stranice ili njezina sadržaja ili (b) ponašanja ili postupaka, na internetu i izvan njega, bilo kojeg drugog korisnika internetske stranice ili bilo koje druge fizičke ili pravne osobe, čak i ako smo upućeni da postoji mogućnost takve štete. ni u kojem slučaju naša ukupna odgovornost prema vama za sve štete, gubitke i sudske postupke, temeljem ugovora, izvanugovorne odgovornosti (uključujući nemar) ili po drugoj osnovi neće biti viša od iznosa koji ste platili, ako ga ima, ili 100$ (ovisno o tome što je manje) za pristup ili sudjelovanje u bilo kojoj aktivnosti vezanoj uz internetsku stranicu. pored toga, ni u kojim okolnostima ni mi, ni naši davatelji ni korisnici licence, ni itko od njihovih prodavatelja, distributera, pružatelja usluga ni dobavljača, neće se smatrati odgovornim ni za kakvo kašnjenje ili propust u provedbi nastao izravno ili neizravno iz slučaja više sile ili uzroka izvan njihove razumne kontrole.

možemo ukinuti vaš daljnji pristup internetskoj stranici, izmijeniti stranicu ili brisati njezin sadržaj ili značajke na bilo koji način, u bilo kojem trenutku i iz bilo kojeg razloga ili bez ikakva razloga.

ograničenja, isključenja i odricanja odgovornosti u ovom poglavlju i drugdje u ovim uvjetima korištenja vrijede u maksimalnoj mogućoj mjeri dopuštenoj mjerodavnim propisima.

 

19. Mjerodavno pravo, sudska nadležnost:

Ovu internetsku stranicu kreirali smo i kontrolirali mi u saveznoj državi Utah. Propisima savezne države Utah reguliraju se ovi Uvjeti korištenja bez primjene bilo kakvih načela sukoba prava. Suglasni ste da će se svaki postupak temeljem propisa ili načela pravičnosti koji se temelji na ovim Uvjetima korištenja ili je vezan uz njih ili korištenje ove internetske stranice pokrenuti isključivo kod mjesno nadležnih državnih ili saveznih sudova u okrugu Utah, u saveznoj državi Utah i ovime pristajete na sudsku nadležnost tih sudova u slučaju bilo kakvog sudskog spora.

20. Opće odredbe:

Ne dajemo nikakve izjave da je sadržaj ove internetske stranice primjeren ili dostupan za primjenu na bilo kojem određenom mjestu. Oni koji odluče pristupiti ovoj internetskoj stranici, to čine na vlastitu inicijativu i snose odgovornost za pridržavanje svih mjerodavnih propisa uključujući i sve važeće lokalne propise.

Ako je bilo koja odredba ovih Uvjeta korištenja nepropisna, nevažeća ili neprovediva iz bilo kojeg razloga, ta će se odredba smatrati odvojivom od ovih Uvjeta korištenja i to neće utjecati na valjanost i provedivost svih ostalih odredaba.

Nijedno naše odricanje od bilo koje odredbe ovih Uvjeta korištenja neće se smatrati daljnjim odricanjem od te odredbe ili bilo koje druge odredbe ili kontinuiranim odricanjem od njih, a ukoliko propustimo zatražiti bilo koje pravo ili provesti bilo koju odredbu ovih Uvjeta korištenja, to neće predstavljati odricanje od tog prava ili odredbe.

SUGLASNI STE DA SVAKI POSTUPAK KOJI POKRENETE TEMELJEM OVIH UVJETA KORIŠTENJA ILI INTERNETSKE STRANICE ILI U SVEZI S NJIMA MORA ZAPOČETI U ROKU OD JEDNE (1) GODINE OD ISPUNJENJA UVJETA ZA POKRETANJE TOG POSTUPKA; U STUPROTNOM TAJ POSTUPAK TRAJNO ZASTARIJEVA.

Isporuka roba, usluga i softvera preko ove internetske stranice podliježe američkim uvjetima izvozne kontrole i ekonomskih sankcija. Nabavom tih artikala preko ove internetske stranice, izjavljujete i jamčite da je vaša nabava u skladu s tim uvjetima i da će i upotreba tih artikala biti u skladu s tim uvjetima. Bez ograničavanja gore navedenoga, ne smijete nabavljati robu, usluge ni softver preko ove internetske stranice: (a) ako se nalazite u Kubi, Iranu, Sjevernoj Koreji, Sudanu ili Siriji, ako ste pod nadzorom tih država ili ste njihov državljanin ili rezident ili ako ste na popisu takvih osoba koji vodi američko Ministarstvo financija (Specially Designated Nationals List) ili jednom od odgovarajućih popisa američkog Ministarstva trgovine (Denied Persons List, Unverified List ili Entity List ili (b) ako namjeravate nabavljenu robu, usluge ili softver isporučivati u Kubu, Iran, Sjevernu Koreju, Sudan ili Siriju (ili državljaninu ili rezidentu jedne od tih država) ili osobi koja se nalazi na jednom od gore navedenih popisa (Specially Designated Nationals List, Denied Persons List, Unverified List ili Entity List).

21. Kontaktirajte nas:

Možete nas kontaktirati u svezi s ovim Uvjetima korištenja ili internetske stranice bilo kojim od sljedećih načina:

 • Poštom:
  Rain International
  1220 N. Main St. #11
  Springville, UT 84663

 • E-poštom: support@rainintl.com

 • Telefonom: 855 724-6606

 • Telefaksom: 855 265-7859

22. Datum stupanja na snagu:

Ovi Uvjeti korištenja stupaju na snagu dana 1. siječnja 2021. i ostaju na snazi dok se ne izmijene i/ili obnove u skladu s gornjim člankom 3.